Како да се улогујем?

   

 

Ученици и ученице основних школа приступају платформи користећи следеће параметре:

Разред

Корисничко име

Лозинка

Први

prvaci

Osnovci-1

Други

drugaci

Osnovci-2

Трећи

trecaci

Osnovci-3

Четврти

cetvrtaci

Osnovci-4

Пети

petaci

Osnovci-5

Шести

sestaci

Osnovci-6

Седми

sedmaci

Osnovci-7

Осми

osmaci

Osnovci-8

Родитељи основаца могу самостално да креирају корисничке налоге за своју децу. На овај начин обезбедиће праћење њихових постигнуућа при раду на платформи.

Ученици и ученице средњих школа самостално креирају кориснички налог.